Lukning af vand og el på broerne

Af hensyn til installationerne bliver der cirka 1. november lukket for vand og el på broerne. Dette dog med undtagelse af el-forsyning til de både, der har aftalt vinteropbevaring i havnen. Når nattefrosten ikke længere kan gøre skade på installationerne … Read More

| Featured Post

Mulighed for vinteropbevaring af både

Der er mulighed for vinteropbevaring af både og master på havnepladsen. Umiddelbart er der plads til cirka 40 både. Vinteropbevaringen forudsætter, at båden kan sættes i et bådstativ eller for både over 5 tons en bådvogn.  Administrationen af vinteropbevaringspladserne bliver … Read More

| Featured Post

Åbningstider for Frederik den IX’s bro 2023

Kong Frederik den IX’s bro åbner for gennemsejling på nedenstående tidspunkter: Åbningstider i maj 2023 Mandag-fredag kl. 7.06 og derefter i perioden kl. 8.06 til 18.34 – på minuttal 06 og 36 Lørdag-søndag og helligdage kl. 7.09 til 18.34 – … Read More

| Featured Post

Turbøjer i danske farvande 2023

Frivillige fra Dansk Sejlunions klubber og fra Tursejlerne har udlagt ca. 300 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Se placeringen af turbøjerne. Bøjerne er gule og mærket med enten DS eller DT Bøjerne er forbeholdt medlemmer af klubberne i Dansk … Read More

| Featured Post

Kapsejladslicens, målebrev m.m. 2023

En kapsejladslicens er enten et målebrev eller et klassebevis. En kapsejladslicens er gyldig, når ejeren af fartøjet har betalt. Kapsejladslicens for kølbåde er gældende til 31. december i samme år, som det er udstedt (eller til ejerskifte). Et målebrev er … Read More

| Featured Post

Den nye bestyrelse 2023/24

Efter generalforsamlingen har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig således:   Formand Ulla Klimt ulla@klimtdesign.dk Næstformand Klaus Møller kl54858611@yahoo.dk Kasserer Martin Sønderskov martin@sonderskov.net Sekretær Ulla Klimt ulla@klimtdesign.dk Bestyrelsesmedlem Edin Dervisevic edinpia@hotmail.com Bestyrelsesmedlem Michael Saunte michael@saunte.com Bestyrelsesmedlem Jimmy Madsen hr.jimmymadsen@gmail.com  

| Featured Post

Vandstanden i Nykøbing F. lystbådehavn

Der er nu opsat en vandstandsmåler ved indsejlingen til Nykøbing F. lystbådehavn, således at alle kan orientere sig om vandstanden i havnen. Informationer om vandstanden fås online her, hvor også informationer om vandstande andre steder kan fremsøges.

| Featured Post