Prisstigning på mad om tirsdagen.

Fra 1. Aftenmatch i efteråret, 11. August, stiger prisen for mad til kr. 60,- pr. Person.

| | No Comments Featured Post

Kære Vikinger.Vi har brug for DIG.

Som de fleste er bekendt med, er tiden nu kommet til at skifte ud i bestyrelsen. Hans Jørgen – Louis og Carl Erik træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen i februar 2021. Vi har pt. Positiv tilkendegivelse fra et medlem, … Read More

| | No Comments Featured Post

Sankt Hans aften i klubhuset efter kapsejlads.Tirsdag den 23. Juni.

Dem som vil sejle kapsejlads gør det som sædvanlig. Har du lyst kan du bestille tapas, som vi spiser bagefter i klubhuset. Prisen for denne dag er KR.100 pr næse. Betaling via Mobilpay til 65052 senest mandag den 22. Juni … Read More

| | 1 Comment Featured Post

Tirsdagskapsejlads/ betaling via mobil pay.

Vi har besluttet at man fremover skal betale via Mobilpay 65052, hvis man ønsker at spise i klubhuset om tirsdagen. Sidste tilmelding er mandagen før kl. 12.00. Prisen er kr. 50. Pr. Næse. Sædvanlig reminder udsendes via sms. Bestyrelsen sørger … Read More

| | No Comments Featured Post

Vigtig information til alle medlemmer

Bestyrelsen har været samlet den 11.6 2020, og i den forbindelse har vi bl.a. drøftet situationen omkring Corona. Myndighedernes krav til rengøring og afspritning, efter brug af lokalet, har et omfang, som betyder at vore omkostninger til daglig rengøring, vil … Read More

| | No Comments Featured Post

Nyt fra A.m.b.a.

Vi er nu klar til at gennemføre den uddybning, vi har talt om de seneste to år. Vi har fået bevilliget 1,6 mio. kroner til uddybning af vores havn. Derudover er der bevilliget andre 400.000 kroner til sejlrenden ind til … Read More

| | No Comments Featured Post

Standerhejsning, plus aktuel information

Standerhejsningen gennemføres  lørdag 25. april kl. 13.00. Vi må ikke være flere end max 10 personer på broen, så bestyrelsen står for denne opgave. Til dem der har lyst, kan I følge standerhejsningen på Facebook, hvor vi sender direkte fra … Read More

| | No Comments Featured Post

Nyt fra Dansk sejlunion

Regeringen vurderer, at det er for tidligt at påbegynde genåbning af udendørsidrætterne. Der må derfor stadig ikke sejles i klubbens joller og kølbåde. PRIVAT sejlads. Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer, eller på tomandshånd, med fast makker. Toiletter på … Read More

| | No Comments Featured Post

Nyt fra AMBA

Henrik Piil meddeler, at broerne vil blive renset af et firma, som starter i dagene omkring påske. Derefter vil alle broer blive sprøjtet med miljøvenlig algebehandling. Med hensyn til bådpladsen ved mastekranen. Alt grej, som findes på pladsen efter 1. … Read More

| | No Comments Featured Post

Status pr. 3. april

Kære alle. Vores bestik af situationen her fredag 3. april, er, at vi nok kommer til at indstille al form for planlagt klubaktivitet, i hvert fald frem til sommerferien. Det betyder, at aftenkapsejlads med efterfølgende spisning, som det ser ud … Read More

| | No Comments Featured Post
DanishEnglishGerman