Lån af klubhus

Vilkår for udlån af Vikingens klubhus

Sejlforeningen Vikingens medlemmer kan låne klubhuset, når der ikke er andre arrangementer. Der skal dog ALTID være adgang for medlemmer og gæstesejlere. Det er således ikke tilladt at anbringe et skilt på døren med ”adgang forbudt” eller lignende. Det er et krav, at medlemmet selv deltager i arrangementet.

Man skal have haft medlemskab af foreningen i mindst et år, før man opnår ret til at låne klubhuset.

Al aftale om udlån aftales med Klaus Møller tlf: 21 67 86 11.

Den aftalte betaling for lån af huset skal  indbetales samme dag, som aftalen indgås med Vikingens repræsentant på foreningens konto: 5067-0001579444.

Lån af hus for eksempel en lørdag: Huset vil være opvarmet i et døgn, hvis det er påkrævet.
Prisen er  800,- kroner.
Har man brug for opvarmning og disponeringsret i en længere periode, aftales  dette i alle tilfælde med den klubhusansvarlige,  og der betales pr. påbegyndt døgn.

Låneperioden løber fra 1. dag kl. 10.00 til næste dag kl. 10.00.

Huset afleveres i rengjort stand efter brug senest den følgende dag kl. 10.00. Alle affaldsposer mv. skal være fjernet, således at huset fremstår på samme måde, som  inden man lånte huset.

Det er forbudt at benytte nogen form for kulfyret grill i eller omkring klubhuset.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 14/3 2017.

logo
DanishEnglishGerman