Nyttige links

DMI sejlvejr –mi.dk/dmi/index/danmark/farvandsudsigter/vestost.htm

DMI byvejr – https://www.dmi.dk/

Farvandsvæsnets Sejlerudsigt – http://ifm.fcoo.dk/select/index.html?lang=en

Vandstands måling i Danmark – http://www.hydrometri.dk/hyd/

AIS – https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4

Tryg sejllads – https://www.respektforvand.dk/paa-havet

Duelighedsklubben – http://www.duelighed.dk/

Søfartsstyrelsen – https://www.soefartsstyrelsen.dk/

Fritidssejlere – https://www.soefartsstyrelsen.dk/SkoleFritidssejlads/Sider/default.aspx

Min båd – https://minbaad.dk/

Sejler nyt – http://www.sejlernyt.dk/

Danske tursejlere – https://dansketursejlere.dk/

Danmarks Museum for Lystsejlads – www.lystsejlads.dk
Den Danske Havnelods – www.danskehavnelods.dk
Kort og Matrikelstyrelsen – www.kms.dk
Søsportens Brancheforening – www.danboat.dk
Søværnets Operative Kommando – www.sok.dk
Vær sikker til søs – www.fritidssejler.dk 
Farvandsvæsenet – www.frv.dk
Friluftsrådet (Blå Flag) – www.friluftsraadet.dk

Sejlerorganisationer:
Dansk Sejlunion – www.sejlsport.dk
Foreningen til Langtursejladsens Fremme – www.ftlf.dk
Kongelig Dansk Yachtklub – www.kdy.dk

Bådblade:
Sejlerens Marina Guide – www.sejlerens.dk
Båtmagasinet – www.batmagasinet.no
Seilas – www.seilas.no
Båtnytt  – www.batnytt.se
Båtliv – www.batliv.se
Vi Båtägare – www.vibatagare.se

Få inspiration til sommerens togter

Byt båd og hus over hele verden – www.seemysea.com
Carsten Jørgensen – www.lystsejleren.dk
Bavariaklubben – en aktiv DT-klub www.danskbavariaklub.dk
Preben Heides tursejlerlinks – www.ankerpladsen.dk
Tursejlads som for 1000 år siden: www.havhingsten.dk
Martin Schou: Motorbaadsnyt.dk