Om Sejlforeningen Vikingen

Fra Nyborg til Nykjøbing  –  eller var det omvendt? – Da Sejlforeningen “Vikingen” blev født

Den første organiserede kapsejlads i Danmark fandt sted i farvandet ud for Nyborg mandag 2. juli 1866, og dagen efter blev “Dansk forening for Lystsejlads” stiftet af fem af initiativtagerne.

Nyborg var altså stedet for sejladsens praktiske afvikling, men hvad der på landsbasis er gået forud står hen i det uvisse.  Sejladsen var naturligvis resultatet af en udvikling, og  studerer man kapsejladsens deltager- og konstruktørliste, kan man få en fornemmelse af, at Nykøbing Falster var et af arnestederne i denne udvikling.

Ikke mindre end fem af de 27 deltagende både var konstrueret og bygget af den lokale Eggert C. Benzon (Mester Benzon), og ikke nok med det. “Caroline” og “Mågen” var begge vinderbåde i sejladsen.

Det kan ikke være helt forkert at antage, at der allerede i 1866 er blevet sejlet kapsejlads på Guldborgsund på lokalt plan. I 1869 har man tilsyneladende ment, at tiden nu var inde til at indbyde til åben kapsejlads, og i den lokale Lolland-Falsters Stifts Tidende kunne man i juni måned læse følgende bekjendtgjørelse:

“KAPSEILADS 

I farvandet mellem Nykjøbing og Nysted vil i løbet af Avgust Måned d.å. blive afholdt en Kapseilads og Kaproning for danske Brugsfartøier, saavel Dæksfartøier som Baade, Joller og Rofartøier.

Der vi blive udsat flere Pengepræmier for hvert Slags Fartøier, uden nogensomhelst Indskud fra Deltagernes side. De nærmere Bestemmelser om Tiden for Kapseiladsens Afholdelse , Præmiernes størrelse  og Fordeling, samt Mødestedet ville snarest muligt blive bekjendtgjorte.

Kommiteen for Kapseiladsen ved Nykjøbing, den 23de Juli 1869.”

Det var kompetente folk, der indbød. Mester Benzon kender vi allerede, og både Lütken og Sidenius var særdeles dygtige sejlere, bl. a. var amtsvejinspektør Lütken i dæksbåden “Mågen” en af vinderne fra Nyborg.

Der må være sket et eller andet efter bemeldte kapsejlads, for i februar 1870 kan man i lokalpressen læse, at “Foreningen Vikingen holder sin årlige generalforsamling på Benzons Kontoir”.

Sejlforeningen “Vikingen” var født, og man har én gang for alle vedtaget, at fødselsdagen er 8. august “hvorefter alle have sig at rette”.

I dag fremtræder Sejlforeningen “Vikingen” som en moderne sejlklub med ca. 200 medlemmer og med ét af Danmarks bedst beliggende klubhuse på “Vikingebroen” som det fælles samlingspunkt.

Fejring af Mester Benzon ved Sejlforeningen Vikingens 150 års jubilæum august 2019.
logo