Broåbning – Frederik den IX’s bro

I perioden 1. oktober 2023 – 1. oktober 2025 udføres der anlægsarbejde omkring broen. Anlægsarbejdet omfatter etableringen af en ekstra jernbanebro parallelt med med eksisterende bro således, at der bliver to jernbanespor til Femern.

Gennemsejlingen, der kræver broåbning, vil derfor være begrænset i perioder.

For at få aktuelle informationer om mulighederne for gennemsejling, der kræver broåbning, se nærmere på Efterretninger for søfarende eller via app’en Sejlsikkert.

3 røde, faste lys på signalstanderen betyder, at et skib kommende fra syd kan passere broen.

Åbningstider i juni – august 2024

Den 24. juni er problemerne med broåbningen løst. Broen åbner for gennemsejling på nedenstående tidspunkter.

Mandag-søndag kl. 7.10 og derefter i perioden kl. 8.10 til 19.40 – på minuttal 10 og 40.

Åbningstider i september 2024

Mandag-søndag kl. 7.10 og derefter i perioden kl. 8.10 til 18.40 – på minuttal 10 og 40.

Åbningstider i oktober 2024

Mandag-søndag i perioden kl. 8.10 til 17.40 – på minuttal 10 og 40

Ovenstående er cirka tider og ændringer kan forekomme.

Yderligere åbningstider

I perioden 1/11 – 31/3 kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra mandag til fredag i tidsrummet 08.00 – 16.00. Der kan endvidere forlanges vederlagsfri gennemsejling om lørdagen i tiden kl. 08.00 – 16.00, såfremt der er bestilt åbning hos bropersonalet senest om fredagen inden kl. 15.00.

Broen kan kontaktes på VHF kanal 16 eller 12 eller via telefon 5482 3170.