Privatlivspolitik

Hvem er vi?

Vores webstedsadresse er: http://sf-vikingen.dk.

Vores forenings oplysninger er:

Sejlforeningen Vikingen
Sophieholmen 19
DK-4800 Nykøbing Falster
CVR: 33342462 

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler dem?

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

Kontaktformularer

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

Hvor længe vi gemmer dine data?

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data?

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor vi sender dine data?

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

Sejlforeningen Vikingens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger for medlemmer
· Almindelige personoplysninger:
· Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, medlemstyper mv
· For ledere og trænere ved behov yderligere personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
· CPR-nummer
· Resultat af indhentelse af børneattest

Normalt får vi alle oplysningerne fra dig. Personoplysningerne lagres og behandles af Harba Aps med hvem Sejlforeningen Vikingen har indgået en databehandlingsaftale, omhandlende Harba Aps’ behandling af oplysningerne.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
· Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
· Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
· Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
· Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
· Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, i rele-vant og nødvendigt omfang
· Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
· Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger ikke kræve samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til en-hver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør:
· Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsop-lysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen
· Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbila

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
· Retten til indsigt i egne personoplysninger
· Retten til rettelse af fejl
· Retten til sletning
· Retten til begrænsning af behandling
· Retten til indsigelse
· Retten til at klage til Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.