Takster for pæleplads

 

Sejlforeningen Vikingens bestyrelsen tildeler pælepladser i havnen ud fra ønsker fra bådejeren samt ud fra bådens bredde, længde og dybgang.

Bestyrelsen anbefaler, at båden som minimum er ansvarsforsikret.

Taksterne for en pæleplads varierer efter placeringen i havnen.

 

  Sommerpris Vinterpris
Pontonbro i nordbassinet                    3.100 kr.           1.033 kr.
Landbro  4.200 kr.        1.400 kr.
Nordbro  4.200 kr.        1.400 kr.
Sydbro, yderste 4 brede pladser                    4.825 kr.  1.608 kr.
Sydbro, de næste 9 pladser                    4.200 kr.  1.400 kr.
Sydbro, øvrige 15 pladser                    3.700 kr.  1.233 kr.
     
Joller på land  600 kr.  

 

Kanalhavnen

op til 10 meter 4.595 kr., for yderligere meter 471 kr./meter.

Vinterpris op til 10 meter 1.178 kr., 10 – 15 meter 1.768 kr.

Enkelte mindre brugbare pladser kan være billigere.

Når pladser udlejes i løbet af sæsonen nedsættes priserne således:

Lejestart i april, maj og juni fuld pris.

Start i juli 20 % nedsættelse, i august 40 %, i september  60 % og

i oktober 80 %

El om vinteren, opkræves med fast afgift 150 kr. og 5,00 kr. pr. forbrugt kwh.

Ovenstående takst for sommerperioden er gældende for 01.04.24 – 01.11.24.

Taksten for vinterperioden er gældende for perioden 01.11.24 – 31.03.25.

Der er begrænsede muligheder for pæleplads i vinterperioden. De begrænsede pælepladser tildeles af bestyrelsen efter ansøgning fra bådejer.