Begrænsning i åbningstider for Frederik den IX’s bro 2024

I perioden 1. oktober 2023 – 1. oktober 2025 udføres der anlægsarbejde omkring broen.  Gennemsejlingen vil derfor være begrænset i perioder. Grundet arbejdet med klapfaget vil broen være lukket det meste af april 2024 og der kan forventes lukning af … Read More

Tank GTL diesel i lystbådehavnen

Nu kan du også tanke GTL diesel i Lystbådehavnen Nykøbing F. Der er etableret et selvbetjent tankanlæg med GTL diesel ved siden af mastekranen i Lystbådehavnen Nykøbing F. .  I Kanalhavnen er der fortsat mulighed for tankning af båden med … Read More

Den nye bestyrelse 2024/25

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand Ulla Klimt 2229 1535 Næstformand Klaus Møller 2167 8611 Kasserer Martin Sønderskov 2147 3479 Sekretær Ulla Klimt 2229 1535 Bestyrelsesmedlem Edin Dervisevic 2299 3144 Bestyrelsesmedlem Michael Saunte 8181 3700 Bestyrelsesmedlem Jimmy Madsen … Read More

Mulighed for vinteropbevaring af både

Der er mulighed for vinteropbevaring af både og master på havnepladsen. Umiddelbart er der plads til cirka 40 både. Vinteropbevaringen forudsætter, at båden kan sættes i et bådstativ eller for både over 5 tons en bådvogn.  Administrationen af vinteropbevaringspladserne bliver … Read More

Turbøjer i danske farvande 2023

Frivillige fra Dansk Sejlunions klubber og fra Tursejlerne har udlagt ca. 300 ankerbøjer på naturskønne og gode ankerpladser. Se placeringen af turbøjerne. Bøjerne er gule og mærket med enten DS eller DT Bøjerne er forbeholdt medlemmer af klubberne i Dansk … Read More

Kapsejladslicens, målebrev m.m. 2023

En kapsejladslicens er enten et målebrev eller et klassebevis. En kapsejladslicens er gyldig, når ejeren af fartøjet har betalt. Kapsejladslicens for kølbåde er gældende til 31. december i samme år, som det er udstedt (eller til ejerskifte). Et målebrev er … Read More

Vandstanden i Nykøbing F. lystbådehavn

Der er nu opsat en vandstandsmåler ved indsejlingen til Nykøbing F. lystbådehavn, således at alle kan orientere sig om vandstanden i havnen. Informationer om vandstanden fås online her, hvor også informationer om vandstande andre steder kan fremsøges.