Vandrepokalerne i Sejlforeningen Vikingen

Sejlforeningen Vikingens to hæders-vandrepokaler blev begge indstiftet ved foreningens 125 års jubilæum i 1994.

Skippers pokal for godt Sømandsskab
Fru Birte Højgaard forærede Vikingen  “Skippers pokal for godt Sømandsskab”  til minde om hendes afdøde mand, Erik Højgaard, mangeårigt medlem af Vikingen. Erik Højgaard værdsatte godt sømandsskab og ordentlig optræden, og dette skulle fremtidige modtagere leve op til.

Klodskovgård-Pokalen
Ved samme lejlighed indstiftede fru Inge Nobel “Klodskovgård-Pokalen”. Familien Nobel har været medlemmer i generationer og fru Nobel ønskede, at pokalen blev givet til en person, der havde gjort en bemærkelsesværdig og uegennyttig indsats for foreningen. Begge pokaler er evigt vandrende, og modtagere får, foruden hæderen, deres navne udødeliggjorte på Sejlforeningen Vikingens hæderstavle i klubhuset. Foruden de nævnte pokaler ejer Vikingen flere egentlige sejladspokaler, der simpelthen damper af historie, men dette er en helt anden sag…

Comments are closed.