Nyheder

Nyt fra A.m.b.a.

Vi er nu klar til at gennemføre den uddybning, vi har talt om de seneste to år. Vi har fået bevilliget 1,6 mio. kroner til uddybning af vores havn. Derudover er der bevilliget andre 400.000 kroner til sejlrenden ind til … Read More

| | No Comments Featured Post

Standerhejsning, plus aktuel information

Standerhejsningen gennemføres  lørdag 25. april kl. 13.00. Vi må ikke være flere end max 10 personer på broen, så bestyrelsen står for denne opgave. Til dem der har lyst, kan I følge standerhejsningen på Facebook, hvor vi sender direkte fra … Read More

| | No Comments Featured Post

Nyt fra Dansk sejlunion

Regeringen vurderer, at det er for tidligt at påbegynde genåbning af udendørsidrætterne. Der må derfor stadig ikke sejles i klubbens joller og kølbåde. PRIVAT sejlads. Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer, eller på tomandshånd, med fast makker. Toiletter på … Read More

| | No Comments Featured Post

Nyt fra AMBA

Henrik Piil meddeler, at broerne vil blive renset af et firma, som starter i dagene omkring påske. Derefter vil alle broer blive sprøjtet med miljøvenlig algebehandling. Med hensyn til bådpladsen ved mastekranen. Alt grej, som findes på pladsen efter 1. … Read More

| | No Comments Featured Post

Status pr. 3. april

Kære alle. Vores bestik af situationen her fredag 3. april, er, at vi nok kommer til at indstille al form for planlagt klubaktivitet, i hvert fald frem til sommerferien. Det betyder, at aftenkapsejlads med efterfølgende spisning, som det ser ud … Read More

| | No Comments Featured Post

Hvornår åbnes for vand og el

Jeg har haft et par henvendelser vedrørende vand på broerne. Vores ekspert på området, Klaus Møller fortæller, at det kan vi først gøre, når nattefrosten ikke længere kan gøre skade på installationen. Vi lukker op så snart, det er forsvarligt.

| | No Comments Featured Post

Standerhejsning udskudt

På grund af situationen med coronavirus, har vi udsat standerhejsningen, til “Det bliver muligt at gennemføre den som vi plejer”. Samtidig er den planlagte rengøring af huset ligeledes udsat. Vi påtænker at lave en erstatning for standerhejsningen ved at lave … Read More

| | No Comments Featured Post

Orientering fra FLID

Kære medlem. Fælleserklæring fra FLID – Foreningen af Lystbådehavne i Danmark – vedrørende søsætning og corona.Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020, indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer og begivenheder, aktiviteter eller lignende, … Read More

| | No Comments Featured Post

Klubhuset må ikke benyttes til sammenkomster

For god ordens skyld indskærper vi, at klubhuset ikke må benyttes til nogen form for sammenkomst. Dansk Sejlunion har henstillet til, at vi gennemfører denne praksis pga. corona-situationen. Jeg er sikker på, at ingen kunne finde på at gøre det, … Read More

| | No Comments Featured Post

Ny formand i A.M.B.A.

Som tidligere meddelt har jeg ønsket at forlade formandsposten i AMBA, og på et netop gennemført konstitueringsmøde, er Henrik Piil valgt som ny formand. Jeg ser tilbage på en spændende periode, og takker bestyrelsesmedlemmerne og repræsentantskabet for godt samarbejde i … Read More

| | No Comments Featured Post
DanishEnglishGerman