Fællesturen til Nysted 2011

11 både fandt vej til Nysted i weekenden 20.-21. august. Grundet en vejrudsigt med vestenkuling om fredagen ankom allerede onsdag og torsdag en del både, og fællesturen blev derfor en del udvidet. Torsdag aften skete der det, at det kendte … Read More

| Featured Post

Standerhejsning

Sejlforeningen Vikingens mange medlemmer gav en hånd med til årets standerhejsning.

| Featured Post

Indvielse af Kildegaards Plads

Indvielse af den nye terrasse lørdag den 18. september kl. 18, i forb.m. sundsejladsen. Vikingens sekretær gik i sin tale, tilbage til sommeren 2008, hvor formanden for første gang luftede tanken om at udvide området foran klubhuset med en stor … Read More

| Featured Post

Fælles turen til Nysted 2010

Der var en hel fantastisk tilslutning til den traditionelle Nysted-tur, som fandt sted 21.-22. august. For nogles vedkommende endda meget længere. Det ses ganske tydeligt, at flere og flere Vikinger har fået en pensionist-tilværelse, og desuden var en enkelt båd … Read More

| Featured Post

Vandrepokalerne i Sejlforeningen Vikingen

Sejlforeningen Vikingens to hæders-vandrepokaler blev begge indstiftet ved foreningens 125 års jubilæum i 1994. Skippers pokal for godt Sømandsskab Fru Birte Højgaard forærede Vikingen  “Skippers pokal for godt Sømandsskab”  til minde om hendes afdøde mand, Erik Højgaard, mangeårigt medlem af … Read More

| Featured Post
DanishEnglishGerman