Sankt Hans aften i klubhuset efter kapsejlads.Tirsdag den 23. Juni.

Dem som vil sejle kapsejlads gør det som sædvanlig. Har du lyst kan du bestille tapas, som vi spiser bagefter i klubhuset. Prisen for denne dag er KR.100 pr næse. Betaling via Mobilpay til 65052 senest mandag den 22. Juni … Read More

Tirsdagskapsejlads/ betaling via mobil pay.

Vi har besluttet, at man fremover skal betale via Mobilepay 65052, hvis man ønsker at spise i klubhuset om tirsdagen. Sidste tilmelding er mandagen før kl. 12.00. Prisen er 60 kroner pr. næse. Sædvanlig reminder udsendes via sms. Bestyrelsen sørger … Read More

Vigtig information til alle medlemmer

Bestyrelsen har været samlet den 11.6 2020, og i den forbindelse har vi bl.a. drøftet situationen omkring Corona. Myndighedernes krav til rengøring og afspritning efter brug af lokalet har et omfang, som betyder at vore omkostninger til daglig rengøring vil … Read More

Nyt fra A.m.b.a.

Vi er nu klar til at gennemføre den uddybning, vi har talt om de seneste to år. Vi har fået bevilliget 1,6 mio. kroner til uddybning af vores havn. Derudover er der bevilliget andre 400.000 kroner til sejlrenden ind til … Read More

Standerhejsning, plus aktuel information

Standerhejsningen gennemføres  lørdag 25. april kl. 13.00. Vi må ikke være flere end max 10 personer på broen, så bestyrelsen står for denne opgave. Til dem der har lyst, kan I følge standerhejsningen på Facebook, hvor vi sender direkte fra … Read More

Nyt fra Dansk sejlunion

Regeringen vurderer, at det er for tidligt at påbegynde genåbning af udendørsidrætterne. Der må derfor stadig ikke sejles i klubbens joller og kølbåde. PRIVAT sejlads. Kølbåde og motorbåde kan sejle med familiemedlemmer, eller på tomandshånd, med fast makker. Toiletter på … Read More

Nyt fra AMBA

Henrik Piil meddeler, at broerne vil blive renset af et firma, som starter i dagene omkring påske. Derefter vil alle broer blive sprøjtet med miljøvenlig algebehandling. Med hensyn til bådpladsen ved mastekranen. Alt grej, som findes på pladsen efter 1. … Read More

Status pr. 3. april

Kære alle. Vores bestik af situationen her fredag 3. april, er, at vi nok kommer til at indstille al form for planlagt klubaktivitet, i hvert fald frem til sommerferien. Det betyder, at aftenkapsejlads med efterfølgende spisning, som det ser ud … Read More

Hvornår åbnes for vand og el

Jeg har haft et par henvendelser vedrørende vand på broerne. Vores ekspert på området, Klaus Møller fortæller, at det kan vi først gøre, når nattefrosten ikke længere kan gøre skade på installationen. Vi lukker op så snart, det er forsvarligt.

Standerhejsning udskudt

På grund af situationen med coronavirus, har vi udsat standerhejsningen, til “Det bliver muligt at gennemføre den som vi plejer”. Samtidig er den planlagte rengøring af huset ligeledes udsat. Vi påtænker at lave en erstatning for standerhejsningen ved at lave … Read More

DanishEnglishGerman