Hvornår åbnes for vand og el

Jeg har haft et par henvendelser vedr. vand på broerne. Vores ekspert på området, Klaus Møller fortæller at det kan vi først gøre når når nattefrosten ikke længere kan gøre skade på installationen. Vi lukker op så snart, det er … Read More

Standerhejsning udskudt

På grund af situationen med Coronavirus, har vi udsat standerhejsningen, til “ Det bliver muligt at gennemføre den som vi plejer”. Samtidig er den planlagte rengøring af huset ligeledes udsat. Vi påtænker at lave en erstatning for standerhejsningen, ved at … Read More

Orientering fra FLID

Kære medlem. Fælleserklæring fra FLID – Foreningen af Lystbådehavne i Danmark – vedrørende søsætning og corona.Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020, indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer og begivenheder, aktiviteter eller lignende, … Read More

Klubhuset må ikke benyttes til sammenkomster

For god ordens skyld indskærper vi, at klubhuset ikke må benyttes til nogen form for sammenkomst. Dansk Sejlunion har henstillet til, at vi gennemfører denne praksis pga. corona-situationen. Jeg er sikker på, at ingen kunne finde på at gøre det, … Read More

Ny formand i A.M.B.A.

Som tidligere meddelt har jeg ønsket at forlade formandsposten i AMBA, og på et netop gennemført konstitueringsmøde, er Henrik Piil valgt som ny formand. Jeg ser tilbage på en spændende periode, og takker bestyrelsesmedlemmerne og repræsentantskabet for godt samarbejde i … Read More

Status den 17. marts 20

Kære alle sammen.Ved denne her tid plejer jeg at forberede standerhejsning – sidste klargøring af båden, og ikke mindst en god snak med alle jer andre, i bådhallerne og på havnen.Det er jo ikke just det, der er på dagsordenen … Read More

Tilmelding

På generalforsamlingen blev der spurgt til muligheden for at se på hjemmesiden, hvem der har tilmeldt sig et givent klubarrangement. Den mulighed fandtes på den gamle udgave af Vikingens hjemmeside. Ole Hovmand har tilbudt en løsning, men den kommer desværre … Read More

Vinterpladsen bliver til parkeringsplads om sommeren

Guldborgsund Kommune har meddelt, at den ønsker at ændre vinteropbevaringspladsen til offentlig parkering fra 1. maj til 1. oktober. Vi har aftalt med kommunen, at der i sommerperioden laves plads til, at en mobil kran altid kan komme ind på … Read More

Parkeringspladser omkring Sophieholmen

Vi er i tæt dialog med Guldborgsund Kommune omkring situationen.Vi forventer, at de tre pladser nord for roklubben igen gøres offentlige, og yderligere arbejder vi på at skaffe flere P-pladser i området. Vi forventer at kunne give nyt i sagen … Read More

Kong Frederik d. IX Bro

Som de fleste ved, har borgmester John Brædder besøgt Sund og Bælt og også transportministeren. Sund og Bælt arbejder på et opdrag til ministeren, så han kan få de oplysninger, han har brug for. Her tænkes på enten en tunnelløsning … Read More

DanishEnglishGerman