Kapsejladslicens, målebrev m.m. 2023

En kapsejladslicens er enten et målebrev eller et klassebevis. En kapsejladslicens er gyldig, når ejeren af fartøjet har betalt.

Kapsejladslicens for kølbåde er gældende til 31. december i samme år, som det er udstedt (eller til ejerskifte).

Et målebrev er et certifikat som dokumenterer bådens måledata (skrog/rig/sejl). Et gyldigt målebrev giver adgang til deltagelse i kapsejlads.

I Danmark er det almindeligste målebrev et DH målebrev. Men der findes også målebreve til ORC og flerskrogsbåde.

Læs mere om kapsejladscertifikat og målebrev.

Comments are closed.