Vegvisir stopper i Nykøbing F i 2021

I sejlforeningen Vikingen, har vi i samarbejde med Guldborgsund kommune og Morten Brandt – Shorthand ECM, Nysted Sejlklub, Stubbekøbing sejl og Motorbådsklub, Bådklubben Guldborgsund og Guldborgland bådelaug i de forløbne tre år gennemført Vegvisir race, med start og Mål I Nykøbing F.

Dette samarbejde er nu bragt til ophør, og Morten Brandt har meddelt via Facebook, at han fortsætter med at gennemføre Vegvisir 2021, men bare ikke i Nykøbing. Han kan i skrivende stund, ikke fortælle hvor sejladsen skal gennemføres fra.

I de samarbejdende sejlklubber, havde vi, pga Corona situationen, et møde op til gennemførelsen af årets sejlads. I dette møde deltog Morten Brandt, Guldborgsund kommune, samt repræsentanter for klubberne.

Fra klubbernes side stillede vi nogle krav til hvorledes vi skulle takle situationen, uden at nogen af vore frivillige skulle komme i risiko for at blive smittet, under afvikling af eventen. Dette medførte end del dialog/debat hen over bordet.Konklusionen på det blev, at vi valgte at trække os fra eventen 2020, og ønskede udsættelse til 2021.

Morten arbejdede videre med det han kaldte “plan B”, men denne plan kunne Guldborgsund kommune ikke se sig selv som del i, og valgte så via Ritzaus bureau, onsdag den 19. August, at udsende en pressemeddelelse, hvori GK gjorde opmærksom på, at Vegvisir 2020 var aflyst.

I Lolland Falsters Folketidende, den 21. August, er Morten citeret for følgende: “Aflysning af årets sejlads, kalde på strukturændringer i arrangørgruppen”.

I samme artikel, er Morten citeret for:”Der skal selvfølgelig være nogle sejlklubber ind over, men det viser i år, at det ikke virker optimalt, at der måske er behov for at brede det lidt ud, så man inkluderer flere frivillige, som er yngre fra andre klubber i kommunen. Så vil man ikke være afhængig af de ældre generationer, som er de mest udsatte i forhold til Corona, siger han med reference til at de fem sejlklubber, han og kommunen arrangerer Vegvisir med, trak sig netop for at beskytte deres medlemmer, som har ældre fødselsattester end gennemsnittet”.

Torsdag den 20. August udsender Morten en pressemeddelelse, hvor han kritiserer de fem sejlklubber for aflysningen, som faldt 14 dage før sejladsen skulle have været gennemført.

I samme meddelelse gør Morten rede for, at han føler sig frustreret over, at klubberne melder fra uden en gyldig sundhedsfaglig grund. Han er ligeledes citeret for at:” Havnen i Nykøbing F ville være det mest Corona sikrede sted på Lolland Falster”.

På baggrund af tingenes udvikling, men også på baggrund af, at samarbejdet med Morten, undertiden var genstand for en del debat, hvor ikke mindst alle vore frivillige, var stærkt utilfredse med Mortens udmeldinger i pressen.

I styregruppen ( de involverede sejlklubber), havde vi undervejs i de tre års samarbejde, adskillige uenigheder med Morten, som ikke altid var befordrende for vores samarbejde.

På baggrund af dette, blev vi i klubberne enige om, at meddele Guldborgsund kommune i en mail af 26. November, at vi ikke længere ønskede at samarbejde med Morten Brandt. Denne beslutning var entydig fra samtlige 5 deltagende klubber.

/ce

Comments are closed.
DanishEnglishGerman