Kære Vikinger.Vi har brug for DIG

Som de fleste er bekendt med, er tiden nu kommet til at skifte ud i bestyrelsen. Hans Jørgen, Louis og Carl Erik træder ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen i februar 2021.

Vi har pt. positiv tilkendegivelse fra et medlem, som har sagt ja til at træde ind i bestyrelsen. Det er min oplevelse, at der har været tilfredshed med bestyrelsens arbejde i de forløbne snart 6 år. Vi har en velfungerende forening, og det skorter ikke på opbakning, når vi beder om en hånd til diverse opgaver. Tak for det.

Men nu er tiden kommet, hvor flere “besætningsmedlemmer” ønsker at “ gå i land”. Det samme gælder for “ skipperen”. Jeg har et brændende håb om, at vi nu kan få besat disse to poster, hvoraf formandsposten er en af dem.” Håbet er i almindelighed en dårlig leder, men et godt selskab undervejs”. Vi har i den grad sat pris på “selskabet undervejs”, men nu er tiden kommet til at lederskabet også skal i spil.

Jeg håber inderligt, at der i medlemskredsen er personer, som er klar til at gå ind og give noget af jeres tid, så vores højt skattede “legeplads” kan videreføres i en god og konstruktiv ånd til glæde for os alle.

Der er stadig noget tid til februar 2021. Men hjælp os med ikke at skulle stå i den situation, at bestyrelsen ikke kan konstituere sig på grund af manglende emner til den kommende ledelse af Sejlforeningen Vikingen.

Jeg hører meget gerne fra jer (naturligvis i fortrolighed) så vi kan stå med en bestyrelse der opfylder vore vedtægter – og har mod på at føre foreningen videre med nyt blod, i 2021.

Carl Erik – afgående “skipper”

Comments are closed.
DanishEnglishGerman