Vigtig information til alle medlemmer

Bestyrelsen har været samlet den 11.6 2020, og i den forbindelse har vi bl.a. drøftet situationen omkring Corona. Myndighedernes krav til rengøring og afspritning, efter brug af lokalet, har et omfang, som betyder at vore omkostninger til daglig rengøring, vil være ude af proportioner, med de udgifter vi vil komme til at afholde, når vore gæster begynder at ankomme.Vi har derfor besluttet at klubhuset er lukket indtil videre, og vil kun være åbent for foreningens medlemmer, når vi afholder arrangementer, som f.eks tirsdags kapsejlads.Medlemmerne vil stadig kunne benytte toiletterne, efter de anvisninger der er opslået, og disse anvisninger skal stadig følges.Gæstesejlere henvises til toiletter og bad i land, som rengøres flere gange daglig. Gæstekoden på klubhus døren, deaktiveres, og vil kun kunne åbnes med medlemmernes kode.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

DanishEnglishGerman