Orientering fra FLID

Kære medlem.


Fælleserklæring fra FLID – Foreningen af Lystbådehavne i Danmark – vedrørende søsætning og corona.
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020, indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer og begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbig frem til 31. marts.

Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesseret i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.

Enhver skal undgå smittespredning. Det er derfor vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.
Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt.

Udvis respekt og hold god afstand til hinanden min. 2 meter.

Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/ eller dem der står for selve bådhåndteringen.

Bliv udendørs.

Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på flere end 10.

Følg sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne .

Vask hænder – sprit ofte hænder af – og nys/host i ærmet.

Vær opmærksom på at havnekontorerne på kommunale havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale, måske ikke gennemføres pt.

Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætningen til efter den 30. marts.

KJ Bådelaug har udsat sin søsætning til 16. maj.
Bådene i havnens pakhus er planlagt til 15. april pt. Kan blive flyttet.
Guldborgsund Havne påtænker at udsætte Til 23. april. Kan blive flyttet.

 

Comments are closed.
DanishEnglishGerman