Sejlerskolen

For alle der gerne vil lære at sejle for sejl.


På sejlerskolen, underviser vi dig i praktisk sejlads. Vi sejler i Mester Benzon - en Nordisk folkebåd.
Målet er, at du bliver i stand til at sejle en sejlbåd uden motor.
Du kan deltage uden at have sejlet før.
Vi underviser ikke i navigation. Du vil få kendskab til teorien, mens du sejler.
Undervisningen afvikles på 6 aftener. Du sejler ca. 3 timer hver aften inklusiv til- og afrigning af båden.
Der undervises to elever ad gangen. i sejler på Guldborgsund, sammen med en instruktør.
Undervisningen koster 600 kr. for 6 aftener. Dertil kommer udgiften til medlemskontingent i Vikingen,
som beløber sig til 1000 kr. og gælder for et år.
Forårs undervisningen starter i uge 19 og efterårs undervisningeni uge 33.