Lån af klubhus

Vilkår for udlån af Vikingens klubhus.

Vikingens medlemmer kan låne klubhuset, når der ikke er andre arrangementer. Der skal dog ALTID være adgang for medlemmer og gæstesejlere. Det er således ikke tilladt at anbringe et skilt på døren med ”adgang forbudt” eller lignende. Det er et krav at medlemmet selv deltager i arrangementet.

Man skal have haft medlemskab af foreningen i mindst et år, før man opnår ret til at låne
klubhuset.

Al aftale om udlån aftales med Klaus Møller tlf: 21678611

Den aftalte betaling for lån af huset skal indbetales samme dag som aftalen indgås med Vikingens repræsentant på Foreningens konto:
5067-0001579444.

Lån af hus f.eks en lørdag. Huset vil være opvarmet i et døgn, hvis det er påkrævet..
Prisen er kr. 800.-

Har man brug for opvarmning og disponeringsret i en længere periode, aftales dette i alle tilfælde med den klubhusansvarlige, og der betales pr. påbegyndt døgn.
Låneperioden løber fra 1. dag kl. 10.00 til næste dag kl. 10.00
Huset afleveres i rengjort stand efter brug senest den følgene dag kl. 10.00. Alle affaldsposer mv. skal være fjernet, således at huset fremstår på samme måde, som det gjorde inden man lånte huset.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 14/3 2017

/ce