Velkommen til Sejlforeningen Vikingen


  Gæst i havnen


 • Ledige pladser er angivet med et grønt skilt
 • El og vand på alle broer
 • Toilet og bad
 • Borde- bænke og gril plads ved klubhuset
 • Mulighed for mastekran
 • Klubhuset kan benyttes af gæstesejlere
 • Wi-Fi  Havnepenge

 • 0 - 9 meter kr. 125,- / 17 EUR
 • 9 - 12 meter kr. 140,- / 19 EUR
 • 12 - 15 meter kr 160,- / 22 EUR
Havnepenge betales, som selvbetjening, via vores kuvertsystem.
Kuverter findes i kassen ved Sejlforeningen Vikingen's klubhus.
Den udfyldte betalingskuvert, lægges sammen med pengene i postkassen.
Betaling skal ske senest Kl. 20.30


Sejlads mod syd

Gennemsejlingsplan for Kong Frederiks d. IX Bro


Ved normal vandstand, er der dybder på 2,10 meter i sejlrenden, mod syd.

Fra "Den danske Havnelods".

Billeder af havnen.

Havneoversigt