Velkommen til Sejlforeningen Vikingen


  Gæst i havnen

 • Ledige pladser er angivet med et grønt skilt
 • El og vand på alle broer
 • Toilet og bad
 • Borde- bænke og gril plads ved klubhuset
 • Mulighed for mastekran
 • Klubhuset kan benyttes af gæstesejlere
 • Wi-Fi


 


  Havnepenge
 • 0 - 9 meter kr. 130,- / 19 EUR
 • 9 - 12 meter kr. 160,- / 23 EUR
 • 12 - 15 meter kr 200,- / 28 EUR
 • 15 meter + kr. 250,- / 35 EUR
Havnepenge betales, som selvbetjening, via smartphone.
Download appen Harba, og betalt via den.
Undtagelsesvis kan kuverter der findes i kassen ved Sejlforeningen Vikingen's klubhus benyttes.
Den udfyldte betalingskuvert, lægges sammen med pengene i postkassen.
Betaling skal ske ved ankomst til havnen.


Sejlads mod syd

Gennemsejlingsplan for Kong Frederiks d. IX Bro


Ved normal vandstand, er der dybder på 2,10 meter i sejlrenden, mod syd.

Fra "Den danske Havnelods".

Billeder af havnen.

Havneoversigt