Div. links

Institutioner:
Vandløbssiden - Hydrometri i Danmark - http://www.hydrometri.dk/hyd/
Visitdenmark – visitdenmark.com
Danmarks Museum for Lystsejlads – www.lystsejlads.dk
Den Danske Havnelods – www.danskehavnelods.dk
Kort og Matrikelstyrelsen – www.kms.dk
Søsportens Brancheforening – www.danboat.dk
Søværnets Operative Kommando – www.sok.dk
Vær sikker til søs – www.fritidssejler.dk 
Farvandsvæsenet – www.frv.dk
Friluftsrådet (Blå Flag) – www.friluftsraadet.dk

Sejlerorganisationer:
Dansk Sejlunion – www.sejlsport.dk
Foreningen Til Langtursejladsens Fremme – www.ftlf.dk
Kongelig Dansk Yachtklub – www.kdy.dk

Bådblade:
Sejlerens Marina Guide – www.sejlerens.dk
Båtmagasinet – www.batmagasinet.no
Seilas - www.seilas.no
Båtnytt  – www.batnytt.se
Båtliv – www.batliv.se
Vi Båtägare – www.vibatagare.se


Div. links:
Få inspiration til sommerens togter. Besøg sejladsogrejser.dk
Byt båd og hus over hele verden - www.seemysea.com
Carsten Jørgensen - www.lystsejleren.dk
Bavariaklubben - en aktiv DT-klub www.danskbavariaklub.dk
Preben Heides tursejlerlinks - www.ankerpladsen.dk
Tursejlads som for 1000 år siden: www.havhingsten.dk
Martin Schou: Motorbaadsnyt.dk
http://www.stenaline.dk/sikker-sejlads
Masnedsø Marinecenters ( det nye) telefonnummer : 51803690