Velkommen til Sejlforeningen Vikingen

Standerhejsning
Foreningen afholder standerhejsning, lørdag den 29.april kl 13.00 ved klubhuset.Husk tilmelding nedenfor til aftenens traditionsrige fest, som starter kl. 18.00.
Priserne vil blive i samme niveau som de plejer.

TILMELDING

Kære Vikinger

Vi kan stadig godt bruge flere hænder lørdag d. 10. juni, hvor vi afholder Havnens Dag.
Det kan være til at invitere gæster ombord på jeres båd, og få en snak om sejlerlivet, men også til salg af fadøl, kage mv., og som hjælper til de forskellige aktiviteter, som vil foregå på dagen.
Det bliver selvfølgelig fantastisk vejr, så vi forventer en masse gæster omkring vores klubhus og på broerne.

Tilmelding sker her eller på de ophængte sedler i klubhuset.


Sejlforeningen Vikingen er også vild med vand
Af Susanne Lose
For et par år siden søsatte Dansk Sejlunion og Foreningen af lystbådehavne i Danmark projektet Vild med Vand for at sætte fokus på de aktiviteter, der foregår ved Danmarks store strækninger med vand.
I år har Vikingen meldt sig til projektet, og første synlige træk var et møde 17.januar i Vikingens klubhus, hvor der mødte knap 40 interessede op. Blandt andre  fra Sejl og Motorbådsklubben Grønsund fra Stubbekøbing, der deltog sidste år med stor succes og mellem 3-4.000 besøgende på Havnens Dag.
Vild med Vand-projektet har aktiviteter hele året igennem, og det helt store spot er 10.juni,  hvor der afvikles Havnens Dag over hele landet.
I Vikingen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hans Jørgen Kristiansen, som er leder af projektet i Vikingen, Lilian Oldrup, Søren Hovmand og Susanne Lose med Carl Erik Hansen som observatør. Gruppen har holdt flere møder, og 1.marts er der indkaldt til møde med de klubber, der har sagt ja til at deltage i Havnens Dag. Ligeledes er repræsentanter for kommunen, turistforeningen og Cityforeningen inviteret.
På selve dagen for Havnens Dag bliver der brug for masser af frivillige hænder. Der er sat en liste op i klubhuset, hvor man kan skrive sig på, hvis man har lyst til at give sin klub en hjælpende hånd. 
Når vi kommer lidt tættere på Havnens Dag, vil der være et, måske flere møder om de praktiske gøremål.
Vikingens arbejdsgruppe modtager meget gerne input til aktiviteter, der kan være med til at promovere vores klub på Havnens Dag, ligesom vi også meget gerne hører fra sponsorer. 

FAKTABOKS – Havnens Dag
Havnens Dag er skabt af projekt Vild med Vand, som er skabt af Foreningen for Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion. Projektet er støtte af Nordea-fonden med 8 mio. kroner.
Havnens Dag 29. maj 2016 skønnedes at have været besøgt af cirka 60.000 tusinde danskere.
Der var cirka 400 udbudte aktiviteter at vælge imellem fordelt på mere end 40 lystbådehavne.
Havnens Dag er et af elementerne i Vild med Vand, som i øjeblikket har tilslutning fra 47 havne.
Målet er at der i år er 80 Vild med Vand-havne med Havnens Dag. I 2018 er målet 100 havne.
De åbne Vild med Vand-aktiviteter, som Vild med Vand-havnene følger op med efter Havnens Dag, vil både blive annonceret lokalt samt under de respektive havne på vildmedvand.dk – hvor man altid kan følge med i, hvor der lige er den vandaktivitet, man er til.
Foruden Havnens Dag og Vild med Vand-aktiviteter består Vild med Vand af kampagnen “Velkommen på havnen”, som er en fysisk manifestation af det gode værtskab, som hænges op på havnene. Derudover indeholder projektet vidensdeling imellem Vild med Vand-havnen internt samt “Det gode Værtskab”.


Foto: Susanne Lose
 
Hans Jørgen Kristiansen viser på kortet, at Sejlforeningen Vikingen og dermed også Nykøbing Falster er kommet med i Vild med Vand-projektet. Lone Buchardt er projektleder for aktiviteterne i hele Danmark.

Links:
http://www.vildmedvand.dk


VIKINGEN ARRANGER TENNISTUR m.m.  TIL VEJRØ.
  1. I weekenden den 20. – 21. maj 2017 arrangerer Vikingen en fællestur til Vejrø.  På øen spilles en tennisturnering lørdag formiddag fra ca. kl. 1000- 1230.
  2. Vejrø aps. har tilbudt, at man kan spise frokost + et glas vin, øl eller vand i Restaurant Skipperly for kr. 295,-.

For de både som vælger at spise frokost i restauranten vil havnefee være kr. 150,- (hvis der er mindst 8 deltagende både i frokosten).

  1. Efter frokosten spadseres øen rundt og der vil være mulighed for at komme ind og se Hotel Blæsenborg og Karlekammeret. Orangeriet er altid åbent. Om aftenen vil der være mulighed for grille på havnen.
  2. Hjemturen søndag startes således, at Femø passeres ca. kl. 1030.(færgens ankomst).

For ungdomsafdelingen, forældre og venner og bekendte vil der være mulighed for at sejle med færgen M/F Femøsund fra Kragenæs afg. 0940 til Femø. (Besøg i styrehuset kan arrangeres). Efter ankomst til Femø fordeles ”gæsterne” i bådene fra Vikingen og der sejles til Guldborg, hvor der laves et ”pit stop” med mulighed for at spise frokost på Lagunen.

  1. Ankomst til Nykøbing Falster ca. 1600.

Med venlig hilsen.
Kai
(tovholder).

PS  Evt. venner og bekendte kan deltage i turen og eksempelvis sejle med fra Femø til Vejrø lørdag morgen og købe en overnatning på Vejrø. (Afg. Kragenæs lørdag 0915).
PS Du kan tilmelde dig på listen i klubhuset, eller herunder.

TILMELDING

Sejlforeningen Vikingen har 150 års jubilæum i 2019.

I den anledning har vi nedsat et ”jubilæums udvalg”, som har til  opgave at skrive foreningens historie de sidste 25 år, altså fra 1994 og frem til i dag.

Udvalget består af: Niels, Flemming, Cato, Anders og undertegnede.
Gruppen havde indledende møde  den 10. januar og der er i den forbindelse udfærdiget en plan over, hvem gør hvad.

Derudover er der bedt om hjælp fra:
Thomas Madsen ( L23), Henrik Pil, Lars Wollesen og Jimmy Madsen.

I den anledning vil jeg opfordre alle Vikinger, til at bidrage med historier og anekdoter, fra den omtalte tidsperiode.

De af jer som har mod på at gi’ en hånd med opgaven, vil jeg opfordre til at sende jeres materiale til Niels Thal Jensen, som er koordinator på at få samlet alt materialet sammen og få det redigeret.

/ce

Vikingens Sejlerskole
Så starter sejlerskolen igen, for dig der har lyst til at lære at sejle med sejl.Vi tilbyder 6 undervisningsdage på vandet, af 3 timers varighed, med kyndig instruktør.

Sejladsen foregår i foreningens Folkebåd ” Mester Benzon”, hvor du vil blive undervist i
at håndtere en sejlbåd. Du lærer de teknikker der skal anvendes når man alene anvender naturens kræfter, til at få båden til at sejle.
Når du er færdig med kursus, vil du være i stand til at kunne sejle båden alene, når du er frigivet fra vores instruktør.

Det kan evnt. komme på tale at leje båden, når du har gennemgået kursus, men alt det hører du mere om, når du kontakter vores instruktør, Jimmy Madsen på telefon , 28377826, eller e mail, jimmymadsen@get2net.dk

Instruktionsaftnerne starter først i maj måned. Vi ser frem at møde dig, og byde dig velkommen til nogle lærerige timer på Guldborgsund.
/ceFoto: Gert Wiik