Velkommen til Sejlforeningen Vikingen

Nyt vedrørende Slotsbryggen 9. september.
Guldborgsund kommune har netop oplyst at Danmarks naturfredningsforening har gjort indsigelse i forbindelse med den planlagte oprensning i Slotsbryggen. Indsigelsen har opsættende virkning, hvorfor projektet ligger stille indtil videre.
/ceNYT – NYT – NYT.
Vi har besluttet at lave  ” en dag med Vikingen” den første tirsdag i hver måned,
og vi starter tirsdag den 4. oktober.
Tilmelding er nødvendig til hvert arrangement.
Tilmeldingen slutter senest en uge før arrangementet.
(se nedenfor)

Tirsdag den 4. oktober. kl 17.00 på Refas P.plads på energivej.

Tilmelding til spisning og Refa d. 4. oktober
.

Første dag, bliver besøg på Refas kraftvarmeværk på Energivej i Nykøbing F.
Her vil vores medlem, Casper Beltoft, vise os rundt, og vi vil få et indblik i, hvad der foregår der, hvor de fleste af os får varmen fra, om vinteren.
Besøges afsluttes kl.1830, hvorefter vi mødes i Klubhuset til sædvanlig spisning, til sædvanlige priser, kl 19.00

Næste arrangement bliver tirsdag den 1. november. kl. 17.00

Tilmelding til besøg i varslingsbunkeren og spisning d. 1. november.

Vi skal denne aften besøge lav varslings bunkeren på Nordre Ringvej i Nykøbing F.
Hvad de færreste nok ved, ligger der en stor bunker midt i Nykøbing. Denne bunker var i kraft helt frem til afslutningen af den kolde krig, hvor personale via et stor plotterbord, holdt øje med lufttrafikken over Lolland Falster.
En spændende aften  som ledes af tidligere chef for bunkeren, Ole Slente.
Bygningen ligger som 2. bygning på højre hånd, når man drejer ned af Ndr. Ringvej fra Gåbensevej, umiddelbart efter Guldborgsund forsynings administrationsbygning.

Julefrokost for alle medlemmer fredag den 2. december. kl 18.00

Tilmelding til julefrokost.

I december planlægger VST julefrokost for alle foreningens medlemmer.
VST vil stå for madlavningen, i lighed med sidste år, men I år går invitationen til alle medlemmer i Sejlforeningen.
Prisen på dette arrangement, vil være højere, end de normale tirsdage.

/ceVikingens Sejlerskole
Så starter sejlerskolen igen, for dig der har lyst til at lære at sejle med sejl.Vi tilbyder 6 undervisningsdage på vandet, af 3 timers varighed, med kyndig instruktør.

Sejladsen foregår i foreningens Folkebåd ” Mester Benzon”, hvor du vil blive undervist i
at håndtere en sejlbåd. Du lærer de teknikker der skal anvendes når man alene anvender naturens kræfter, til at få båden til at sejle.
Når du er færdig med kursus, vil du være i stand til at kunne sejle båden alene, når du er frigivet fra vores instruktør.

Det kan evnt. komme på tale at leje båden, når du har gennemgået kursus, men alt det hører du mere om, når du kontakter vores instruktør, Jimmy Madsen på telefon , 28377826, eller e mail, jimmymadsen@get2net.dk

Instruktionsaftnerne starter først i maj måned. Vi ser frem at møde dig, og byde dig velkommen til nogle lærerige timer på Guldborgsund.
/ce

Kapsejlads på Guldborgsund


Foto: Gert Wiik


Foto: Gert Wiik