Velkommen til Sejlforeningen Vikingen

Vikingen har fået klaptilladelse
Uddybningen starter torsdag d. 1. juni.

Foto: Susanne Lose


Pinsestævnet på Fejø
Pinsestævnet på Fejø gennemføres ikke i år, som sædvanligt.
Der vil ikke være noget telt på havnen, og der vil ikke være formelle aktiviteter.
Det har ikke været muligt at finde nogen, som ville stå for arrangementet, både i
bestyrelsen og blandt medlemmerne.
Har du lyst til at sejle til Fejø i Pinsen, så skriv dig på denne liste, så dine sejler venner kan danne sig et indtryk af hvem, og hvor mange der sejler til Fejø.

/ce


Tilmeldingsliste til Fejø

Havnefoged ordningen
Vi har i år indskrænket vores ”bøn” til medlemmerne, om at hjælpe
 kun i juli og august måned. Resten klarer vi selv.


Tilmeldingsliste

Rettelse – rettelse – rettelse.

Der har desværre indsneget sig en fejl i datoen for afholdelse af Nysted turen.
Den korrekte dato er  19. til 20. august.

/ce
Vikingens Sejlerskole
Så starter sejlerskolen igen, for dig der har lyst til at lære at sejle med sejl.Vi tilbyder 6 undervisningsdage på vandet, af 3 timers varighed, med kyndig instruktør.

Sejladsen foregår i foreningens Folkebåd ” Mester Benzon”, hvor du vil blive undervist i
at håndtere en sejlbåd. Du lærer de teknikker der skal anvendes når man alene anvender naturens kræfter, til at få båden til at sejle.
Når du er færdig med kursus, vil du være i stand til at kunne sejle båden alene, når du er frigivet fra vores instruktør.

Det kan evnt. komme på tale at leje båden, når du har gennemgået kursus, men alt det hører du mere om, når du kontakter vores instruktør, Jimmy Madsen på telefon , 28377826, eller e mail, jimmymadsen@get2net.dk

Instruktionsaftnerne starter først i maj måned. Vi ser frem at møde dig, og byde dig velkommen til nogle lærerige timer på Guldborgsund.
/ceFoto: Gert Wiik