Velkommen til Sejlforeningen Vikingen

Ekstraordinær generalforsamling i bådfonden
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i bådfonden, tirsdag den 7. marts 2017
i Vikingens klubhus, kl. 19.00

Eneste punkt på dagsordnen:

Ophævelse af bådfonden, som beskrevet i fondens vedtægter paragraf 7 og 8.

Jimmy Madsen


Foredrag ved Kåre Johannesen

Så er vi klar med året sidste tirsdagsarrangement i vinter regi.

Tirsdag den 7. marts kl.17.00 ( bemærk tidspunktet)

Jeg er meget glad for at kunne præsentere Kåre Johannessen, som i en årrække har været tilknyttet Middelalder centret, og ikke mindst er kendt fra TV, hvor han fortæller om det gamle Danmark.
På denne aften vil Kåre fortælle om ” Det gamle Nykøbing”, og jeg tør godt love at der her bliver tale om en meget spændende aften, med en professionel foredragsholder, som forstår at tage publikum i sin hule hånd.
Glæd jer til en forrygende fortælling, med spændende historier fra en svunden tid i Nykøbing.

Denne aften tillader vi os at opkræve et symbolsk beløb på kr. 50- pr deltager, til at supplere betalingen for vores gæst denne aften.

Tilmelding nedenfor til både spisning og foredrag.
/ce


TILMELDING

Besøg på Guldbosund
42 Vikinger tog tirsdag aften imod tilbuddet om en rundvisning på Guldbosund i Sundby, der tager imod sine første ældre beboere til april.
Direktør Dorte Olsen-Kludt viste rundt og fortalte om intentionerne med plejehjemmet.
Her bliver maden lavet på stedet, og der er både bar og restaurant, og husleje og prisen på mad er den samme som andre steder i kommunen. Det er også planen, at alle andre kan gøre brug af Guldbosunds tilbud.
Efter rundvisningen var der stegt flæsk med persillesovs i rigelige mængder fra cafeteriet i Tingstedhallen i klubhuset. Og det smagte som sædvanligt dejligt.
Carl Erik fortalte om projekt Vild med Vand og opfordrede til at melde sig som hjælper på Havnens Dag 10. juni.
Kai Kongeskib er i forhandlinger med bestyreren på Vejrø om forskellige initiativer i forbindelse med tennisturneringen 20. maj, og dem indviede han forsamlingen i.
Næste arrangement er 7. marts klokken 17, hvor historiker Kaare Johannesen vil fortælle om det gamle Nykøbing. Husk tilmelding.

Susanne Lose


Foto: Susanne Lose

Sejlforeningen Vikingen er også vild med vand
Af Susanne Lose
For et par år siden søsatte Dansk Sejlunion og Foreningen af lystbådehavne i Danmark projektet Vild med Vand for at sætte fokus på de aktiviteter, der foregår ved Danmarks store strækninger med vand.
I år har Vikingen meldt sig til projektet, og første synlige træk var et møde 17.januar i Vikingens klubhus, hvor der mødte knap 40 interessede op. Blandt andre  fra Sejl og Motorbådsklubben Grønsund fra Stubbekøbing, der deltog sidste år med stor succes og mellem 3-4.000 besøgende på Havnens Dag.
Vild med Vand-projektet har aktiviteter hele året igennem, og det helt store spot er 10.juni,  hvor der afvikles Havnens Dag over hele landet.
I Vikingen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Hans Jørgen Kristiansen, som er leder af projektet i Vikingen, Lilian Oldrup, Søren Hovmand og Susanne Lose med Carl Erik Hansen som observatør. Gruppen har holdt flere møder, og 1.marts er der indkaldt til møde med de klubber, der har sagt ja til at deltage i Havnens Dag. Ligeledes er repræsentanter for kommunen, turistforeningen og Cityforeningen inviteret.
På selve dagen for Havnens Dag bliver der brug for masser af frivillige hænder. Der er sat en liste op i klubhuset, hvor man kan skrive sig på, hvis man har lyst til at give sin klub en hjælpende hånd. 
Når vi kommer lidt tættere på Havnens Dag, vil der være et, måske flere møder om de praktiske gøremål.
Vikingens arbejdsgruppe modtager meget gerne input til aktiviteter, der kan være med til at promovere vores klub på Havnens Dag, ligesom vi også meget gerne hører fra sponsorer. 

FAKTABOKS – Havnens Dag
Havnens Dag er skabt af projekt Vild med Vand, som er skabt af Foreningen for Lystbådehavne I Danmark og Dansk Sejlunion. Projektet er støtte af Nordea-fonden med 8 mio. kroner.
Havnens Dag 29. maj 2016 skønnedes at have været besøgt af cirka 60.000 tusinde danskere.
Der var cirka 400 udbudte aktiviteter at vælge imellem fordelt på mere end 40 lystbådehavne.
Havnens Dag er et af elementerne i Vild med Vand, som i øjeblikket har tilslutning fra 47 havne.
Målet er at der i år er 80 Vild med Vand-havne med Havnens Dag. I 2018 er målet 100 havne.
De åbne Vild med Vand-aktiviteter, som Vild med Vand-havnene følger op med efter Havnens Dag, vil både blive annonceret lokalt samt under de respektive havne på vildmedvand.dk – hvor man altid kan følge med i, hvor der lige er den vandaktivitet, man er til.
Foruden Havnens Dag og Vild med Vand-aktiviteter består Vild med Vand af kampagnen “Velkommen på havnen”, som er en fysisk manifestation af det gode værtskab, som hænges op på havnene. Derudover indeholder projektet vidensdeling imellem Vild med Vand-havnen internt samt “Det gode Værtskab”.


Foto: Susanne Lose
 
Hans Jørgen Kristiansen viser på kortet, at Sejlforeningen Vikingen og dermed også Nykøbing Falster er kommet med i Vild med Vand-projektet. Lone Buchardt er projektleder for aktiviteterne i hele Danmark.

Links:
http://www.vildmedvand.dk


VIKINGEN ARRANGER TENNISTUR m.m.  TIL VEJRØ.
  1. I weekenden den 20. – 21. maj 2017 arrangerer Vikingen en fællestur til Vejrø.  På øen spilles en tennisturnering lørdag formiddag fra ca. kl. 1000- 1230.
  2. Vejrø aps. har tilbudt, at man kan spise frokost + et glas vin, øl eller vand i Restaurant Skipperly for kr. 295,-.

For de både som vælger at spise frokost i restauranten vil havnefee være kr. 150,- (hvis der er mindst 8 deltagende både i frokosten).

  1. Efter frokosten spadseres øen rundt og der vil være mulighed for at komme ind og se Hotel Blæsenborg og Karlekammeret. Orangeriet er altid åbent. Om aftenen vil der være mulighed for grille på havnen.
  2. Hjemturen søndag startes således, at Femø passeres ca. kl. 1030.(færgens ankomst).

For ungdomsafdelingen, forældre og venner og bekendte vil der være mulighed for at sejle med færgen M/F Femøsund fra Kragenæs afg. 0940 til Femø. (Besøg i styrehuset kan arrangeres). Efter ankomst til Femø fordeles ”gæsterne” i bådene fra Vikingen og der sejles til Guldborg, hvor der laves et ”pit stop” med mulighed for at spise frokost på Lagunen.

  1. Ankomst til Nykøbing Falster ca. 1600.

Med venlig hilsen.
Kai
(tovholder).

PS  Evt. venner og bekendte kan deltage i turen og eksempelvis sejle med fra Femø til Vejrø lørdag morgen og købe en overnatning på Vejrø. (Afg. Kragenæs lørdag 0915).
PS PS tilmeldingsliste vil blive hængt op i klubhuset.


Så er 606'eren hjemme og under  tag i KJ hallen.
Båden trænger til en kærlig hånd, så der er brug for nogle hænder, til at gøre båden sejlklar Til forårets sejlads.
Vi håber på en hjælpende hånd.

Foto: Carl Erik


Sejlforeningen Vikingen har 150 års jubilæum i 2019.

I den anledning har vi nedsat et ”jubilæums udvalg”, som har til  opgave at skrive foreningens historie de sidste 25 år, altså fra 1994 og frem til i dag.

Udvalget består af: Niels, Flemming, Cato, Anders og undertegnede.
Gruppen havde indledende møde  den 10. januar og der er i den forbindelse udfærdiget en plan over, hvem gør hvad.

Derudover er der bedt om hjælp fra:
Thomas Madsen ( L23), Henrik Pil, Lars Wollesen og Jimmy Madsen.

I den anledning vil jeg opfordre alle Vikinger, til at bidrage med historier og anekdoter, fra den omtalte tidsperiode.

De af jer som har mod på at gi’ en hånd med opgaven, vil jeg opfordre til at sende jeres materiale til Niels Thal Jensen, som er koordinator på at få samlet alt materialet sammen og få det redigeret.

/ce

Vikingens Sejlerskole
Så starter sejlerskolen igen, for dig der har lyst til at lære at sejle med sejl.Vi tilbyder 6 undervisningsdage på vandet, af 3 timers varighed, med kyndig instruktør.

Sejladsen foregår i foreningens Folkebåd ” Mester Benzon”, hvor du vil blive undervist i
at håndtere en sejlbåd. Du lærer de teknikker der skal anvendes når man alene anvender naturens kræfter, til at få båden til at sejle.
Når du er færdig med kursus, vil du være i stand til at kunne sejle båden alene, når du er frigivet fra vores instruktør.

Det kan evnt. komme på tale at leje båden, når du har gennemgået kursus, men alt det hører du mere om, når du kontakter vores instruktør, Jimmy Madsen på telefon , 28377826, eller e mail, jimmymadsen@get2net.dk

Instruktionsaftnerne starter først i maj måned. Vi ser frem at møde dig, og byde dig velkommen til nogle lærerige timer på Guldborgsund.
/ceFoto: Gert Wiik